Eritropoetinin Santral Sinir Sistemindeki Nöroprotektif Etkileri


Bulur Ş., Dikici S., Demir Ş., Ankaralı S.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.66-69, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.66-69

Abstract

Eritropoietin (Epo), esas olarak eritroid progenitör hücrelerin proliferasyonu, farklılaşması vedevamlılığını destekleyerek eritroid hücre üretimini uyarır. Ancak Epo’nun sadece hematopoetiksistemde etki etmediği artık yaygın olarak bilinmektedir. Eritropoetin santral sinir sistemindenöroprotektif etkili, nörogenezde baskın bir role sahip ve nörotrofik bir faktör olarak etkigöstermektedir. Çok çeşitli deneysel çalışmalar Epo ve reseptörünün sinir sisteminde varlığınıortaya koymuştur. Ayrıca Epo, hücre kültürü ve sinir sistemi bozukluklarının oluşturulduğuhayvan modellerinde belirgin nöroprotektif etki göstermektedir. Eritropoetinin nöroprotektifetkisinin keşfi yeni tedavi yollarının açığa çıkmasını sağlamıştır. Biz bu derlemede, Epo’nunmevcut nöroprotektif özellikleri hakkındaki bilgileri özetlemekteyiz