Virtual Professional Learning Networks for Teachers and Teacher Candidates


Creative Commons License

Uçan S.

in: Technology Supported Instruction: Current Developments, İbrahim Yıldırım, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.25-42, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.25-42
  • Editors: İbrahim Yıldırım, Editor

Abstract

To benefit from new informal, online professional learning opportunities, it is becoming increasingly popular among teachers to create and actively use virtual professional learning networks  (PLNs) via utilising  social media  platforms  and  Web  2.0  tools.  As  the current literature shows, virtual PLNs offer both teachers and teacher candidates many opportunities,  and  support  cognitive,  social,  emotional  and  identity  aspects  of  their professional growth (e.g. Carpenter and Krutka, 2014; Kearney and Maher, 2019; Trust et al. 2016). Within virtual PLNs, teachers and teacher candidates can connect, collaborate, share professional experiences and insights with other educators from all over the world  who  share  similar  ideas  and  interests,  without  temporal  or  spatial  constraints. Given its importance, this chapter first describes the concept of virtual PLNs and explains the  professional  learning opportunities it offers. Then, considering  the current literature showing that teachers and teacher candidates may need help and guidance in utilising the learning potential of virtual PLNs, it provides suggestions and tips on how to create, develop and maintain effective virtual PLNs. Lastly, this chapter reviews the recent research studies to scrutinise the effects and characteristics of virtual PLNs on the professional learning and development of teachers and teacher candidates.

Bu bölümde, ilk olarak 21. yüzyıl öğretmenlerinin sürekli mesleki yenilenme ve gelişim sürecine katılmalarının niçin önemli olduğu ve formal ve geleneksel öğretmen mesleki gelişim yaklaşımlarının sınırlılıklarının neler olduğu tartışıldıktan sonra, yeni mesleki öğrenme ve gelişme fırsatlarını takip etmek için, çevrimiçi alanlarda oluşturulan sanal Mesleki Öğrenme Ağları’nın (MÖA – Professional Learning Networks) öğretmenler arasında neden ve nasıl popüler hale geldiği açıklanmaktadır. Tanımı, nasıl oluşturulduğu ve yüz yüze sahip olunan MÖA’ndan nasıl farklı olduğu açıkladıktan sonra, sanal MÖA’nın öğretmenler ve öğretmen adaylarına ne tür öğrenme deneyimleri ve fırsatları sağladığı açıklığa kavuşturulmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin sanal MÖA’ndan tam olarak yararlanmaları ve olası zorlukların üstesinden gelmeleri için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyabileceklerini göz önünde bulundurularak, öğretmenler ve öğretmen adaylarının en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ı kullanarak nasıl etkili sanal MÖA oluşturabilecekleri, geliştirebilecekleri ve sürdürebilecekleri açıklanmaktadır. Son olarak, bu bölümde, sanal mesleki öğrenme ağlarının öğretmenler ve öğretmen adayları tarafından kullanımına ilişkin güncel alanyazında yer alan araştırma çalışmaları detaylı olarak incelenmektedir.