Determination of the Variables Affecting the Price Earning Ratios of Deposit Banks in Turkey by Mars Method


Yüksel S., Canöz İ., Adalı Z.

Fiscaoeconomia, vol.1, no.3, pp.40-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Fiscaoeconomia
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.40-55

Abstract

In this study, it is aimed to identify the factors influencing the price-earnings ratio of deposit banks in Turkey. In this context, quarterly cumulative data of 10 deposit banks traded in Istanbul Stock Exchange for the periods between 2002:4 and 2017:1 is analyzed by using MARS method. According to the analysis results, it is concluded that if the ROE of the banks is higher than 5.92%, it affects price-earning ratio positively. However, this effect will be negative when ROE exceeds 21.12%. This indicates that investors are willing to pay more for the stocks of the banks when their profitability is increasing. Besides, it is also identified that there is an adverse relationship between the market interest rate and NPL of the banks with the price-earnings ratio. In case of any raise in the interest rate and NPL of the banks, investors' expectation of the future profitability of the banks will be negative. As a result, it is understood that the investors are reluctant to pay more amounts to their bank shares. 

Bu çalışmada Türkiye’deki mevduat bankalarının fiyat-kazanç oranını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’da işlem gören 10 adet mevduat bankasına ait 2002:4-2017:1 dönem aralığındaki 3’er aylık toplu veriler MARS yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, bankaların özsermaye karlılığının %5.92’nin üzerinde olduğu durumda fiyat-kazanç oranını arttırıcı yönde etki ettiği, fakat ilgili oranın %21.12’nin üzerine çıktığı durumda ise bu etkinin negatif olduğu görülmüştür. Bu husus, bankaların özsermaye karlığının %21.12 seviyesine gelene kadar yatırımcıların ilgili bankaların hisselerine daha fazla tutar ödemekte istekli olduklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra, piyasa faiz oranı ve bankalarının takipteki krediler oranı ile fiyat-kazanç oranı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Faiz oranının yükseldiği ve takipteki krediler oranının arttığı durumda yatırımcıların bankaların gelecekteki karlılığına yönelik beklentilerinin olumsuz olduğu görülmüştür. Bunun sonucunda da söz konusu yatırımcıların banka hisselerine daha fazla tutar ödemekte isteksiz oldukları anlaşılmaktadır.