İrritable Bağırsak Sendromunda Güncel Diyet Yaklaşımları


Ede E., Yoldaş İlktaç H.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-6, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-6

Abstract

Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional bowel disease characterized by a change in intestinal motility, the cause of which is unknown. The incidence of IBS in societies varies between 10-25%. IBS, which is not a life-threatening disease, has many symptoms, such as abdominal pain or discomfort in the abdomen, diarrhea, constipation and bloating, which significantly affect the quality of life. Since IBS is idiopathic, treatment with IBS is designed to alleviate symptoms. All these symptoms, which greatly affect the quality of life, can be exacerbated or diminished depending on the individual's eating habits. In this review, it is aimed to provide an overview of nutritional therapy and current nutritional therapy approaches in irritable bowel syndrome. For this purpose, the efficacy of FODMAPs diet, vitamin D, prebiotic and probiotic supplements in IBS nutritional therapy was investigated.

İrritable bağırsak sendromu (İBS) nedeni bilinmeyen, bağırsak hareketlerinde değişiklik ile karakterize fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. İBS’nin toplumlarda görülme sıklığı %10-25 arasında değişiklik göstermektedir. Hayatı tehdit edici bir hastalık olmayan İBS’nin hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyen karın ağrısı veya karında rahatsızlık hissi, ishal, kabızlık ve şişkinlik gibi birçok semptomu bulunmaktadır. İBS’nin idiyopatik olması sebebiyle İBS tedavisi semptomları hafifletmeye yönelik  olarak yapılmaktadır. Hayat kalitesini büyük ölçüde etkileyen tüm bu semptomlar bireyin beslenme alışkanlıklarına göre şiddetlenebilmekte veya hafifleyebilmektedir. Bu derlemede, irritable bağırsak sendromunda beslenme tedavisinin öneminin ve güncel beslenme tedavisi yaklaşımlarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaçla İBS beslenme tedavisinde FODMAPs diyeti, D vitamini, prebiyotik ve probiyotik takviyelerinin etkinliği incelenmiştir.