Sağlık Alanında Yapay Zekâ Yöntemlerinin Kullanımına İlişkin Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (2015-2022)


Alp F., İşbay B., Öner Ö.

Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, vol.8, no.1, pp.228-237, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.760278
  • Journal Name: Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.228-237

Abstract

Teknolojik gelişmelerin ışığında son dönemlerde sağlık alanında büyük değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz yapay zekâ ile hızlanmıştır. Yapay zekânın sağlık alanında kullanılmaya başlaması ile sağlık kurumlarında hastaların tedaviye yanıt verme süreçlerinde önemli kazanımlar elde edilmeye başlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında sağlık kurumlarında yapay zekâ ile ilgili gelişmelerin ileride daha çok artacağı ve insan hayatında daha fazla yer alacağını söylemek mümkündür. Sağlık alanında yapay zekâ ile ilgili çalışmalar özellikle son beş yılda kayda değer bir şekilde artmıştır. Bu önemli artış sağlık alanında yapay zekâ çalışmalarının hangi yöntemler ile analiz edildiğine dair merak konusu olmuştur. Bu çalışma ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Tez Merkezi’nde sağlık alanında yapay zekâ konusu ile ilgili yayımlanmış olan tezlerin belirlenen parametreler ile bibliyometrik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma evrenini 01.01.2015 - 31.12.2022 yılları arasında yayımlanan 130 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmaktadır. İncelemeye alınan tezler; tür, yıl, yayın dili, yazarların cinsiyeti, danışman ünvanı, çalışmanın gerçekleştirildiği il, üniversite, enstitü, anabilim dalı, araştırma yöntemi, veri toplama yöntemi, sayfa aralığı ve kullanılan anahtar kelimelere göre bibliyometrik parametreler açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma, sağlık alanında yapay zekâ kavramı ile ilgili literatürde ulusal düzeyde önemli bir boşluğu dolduracak ve yapay zekâ konusunda çalışmalar yapacak olan araştırmacılara ön bilgi verecektir.