Üstbiliş Kalibrasyonunun Matematik Başarısı Bağlamında İncelenmesi Mühendislik Öğrencileri Örneği


Aşık G., Sevimli E.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.32, no.2, pp.19-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-36

Abstract

Bu araştırmanın amacı, mühendislik öğrencilerinin üstbiliş kalibrasyon başarılarını üstbiliş bilgisi ve matematik sınav başarısı değişkenleri açısından değerlendirmektir. Araştırma nicel paradigmaya dayalı ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Bir devlet üniversitesinin farklı mühendislik programlarında okuyan ve Matematik Analiz dersine kayıtlı olan toplam 127 birinci sınıf öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Üstbiliş bilgisi, öz-değerlendirme başarısı ve matematik sınav başarısını belirlemek üzere ölçek ve testlerden yararlanılmış, bulgular nicel analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, matematik sınav başarısı ile üstbiliş kalibrasyonu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, üstbiliş bilgisi ile üstbiliş kalibrasyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Üstbiliş kalibrasyonu ile başarı arasındaki ilişki, öğrenme süreçlerinde kalibrasyon araştırmalarının daha da ön plana çıkacağına işaret etmektedir.