Asymmetric Effects of Selected Macroeconomic Variables On BIST100 Index


Creative Commons License

Canöz İ., Yiğit F.

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 June 2021, pp.31-32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.31-32

Abstract

Knowing the fundamental factors affecting the level of the stock market index and the direction and influence degree of these factors are of great importance for investors to create a successful investment strategy. Accordingly, the investigation of the effects of various economic, political, and psychological factors on stock market indices attracts the attention of researchers. Some models that determine stock prices under modern portfolio theories include macroeconomic variables considered as systematic risk factors. The study aims to assess the asymmetric effects of selected macroeconomic variables on the BIST100 index from this perspective. To achieve this goal, 111-month data sets between January 2012 and March 2021 are analyzed asymmetrically with Granger causality first and then asymmetric impulseresponse functions. As a result of the analysis, a significant causality was determined from only the positive shocks of the dollar rate to the negative shocks of the BIST100 index.

Borsa endeksinin seviyesini etkileyen temel unsurları ve bu faktörlerin yönünü ve etki derecesini bilmek, yatırımcıların başarılı bir yatırım stratejisi oluşturmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Buna göre çeşitli ekonomik, politik ve psikolojik faktörlerin borsa endeksleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Modern portföy teori altında hisse senedi fiyatlarını belirleyen bazı modeller, sistematik risk faktörleri olarak kabul edilen makroekonomik değişkenleri içerir. Çalışma, seçilen makroekonomik değişkenlerin BIST100 endeksi üzerindeki asimetrik etkilerini bu açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Ocak 2012 ile Mart 2021 arasındaki 111 aylık veri setleri, önce Hatemi-J asimetrik nedenselliği ve ardından asimetrik etki-tepki fonksiyonları ile analiz edilmektedir. Analiz sonucunda sadece dolar kuru değişkeninin pozitif şoklarından BIST100 endeksinin olumsuz şoklarına doğru anlamlı bir nedensellik tespit edilmiştir.