Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri: İstanbul Örneği


Oktay T. , Arıkboğa E., Yılmaz N.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2007
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul