Yalın Yönetim Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1996-2022)


Alp F., Akalın B.

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.114-125, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.55050/sarad.1217336.
  • Journal Name: Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.114-125

Abstract

Yalın Yönetim kavramı, verimliliği ve kaliteyi artırmak için süreçlerde sistematik olarak kademeli değişiklikler gerçekleştirerek israfı önlemeyi amaçlayan ve sürekli iyileştirme kavramını destekleyen bir yaklaşımdır. Yalın sağlık hizmetleri de sağlık hizmetlerinde israfın tanımlanması ve ortadan kaldırılmasına odaklanmaktadır. Bu çalışma ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Tez Merkezi’nde yalın yönetim konusu ile ilgili yayımlanmış olan tezlerin belirlenen parametreler ile bibliyometrik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma evrenini 1996-2022 yılları arasında yayımlanan 86 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmaktadır. İncelemeye alınan tezler; tür, yıl, yayın dili, yazarların cinsiyeti, danışman ünvanı, çalışmanın gerçekleştirildiği il, üniversite, enstitü, anabilim dalı, araştırma yöntemi, veri toplama yöntemi, sayfa aralığı ve kullanılan anahtar kelimelere göre bibliyometrik parametreler açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma, yalın yönetim kavramı ile ilgili literatürde ulusal düzeyde önemli bir boşluğu dolduracaktır ve yalın yönetim konusunda çalışmalar yapacak olan araştırmacılara ön bilgi verecektir.