TÜRKİYE’DE SOSYAL HARCAMALAR VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ


Keskin A. (Editor)

Berikan Yayınları, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Berikan Yayınları
  • City: Ankara

Abstract

Yoksulluk, günümüzde tüm dünyada en önemli problemlerden biridir ve yoksulların kendi başlarına yoksulluktan kurtulmaları oldukça zordur. Yoksullukla mücadelede birçok kurum ve kuruluşun politika ve uygulamaları olmasına rağmen yoksullukla mücadelede devlet en önemli kurumdur. Sosyal refahın artırılmasına yönelik kamupolitikaları ve bu politikaların uygulanmasına yönelik yapılan sosyalharcamalar yoksulluğun azaltılması veya ortadan kaldırılmasına doğrudan ve dolaylı etki etmektedir. Türkiye'deki ekonomik ve siyasal problemler sosyalpolitikanın gelişmesini ve sosyal refahın artmasına engel olmuştur. Sosyal politikanın önemli araçları olan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yeterince sunulamaması başta yoksulluk olmak üzere birçok probleme sebep olmuştur. Türkiye'de 2003 sonrasında ise ekonomik ve siyasal olarak daha istikrarlı bir dönemin yaşanmaya başlaması ile birlikte sosyal politika amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik sosyal harcamaların miktarı artmıştır.

Bu çalışmanın teme lamacı, Türkiye'de 12 bölge düzeyinde 2006-2021 dönemi içerisinde gerçekleşen sosyal harcamalar ile yoksulluk ilişkisinin tespit edilmesidir. Çalışmada yoksulluk göstergesi olarak %50 ve %60 yoksulluk oranı verileri ve sosyal harcamalar olarak sosyal güvenlik ve sosyal yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri harcamaları kullanılmıştır. Sosyal harcamalar ile yoksulluk ilişkisi Görünürde İlişkisiz Regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.