Onkoloji Alanında Yapay Zeka Yöntemleri


Akalın B., Alp F.

Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, vol.7, no.18, pp.81-92, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 18
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.46648/gnj.387
  • Journal Name: Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.81-92

Abstract

Yapay zeka, son on yılda kanser de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi sorunların çözümüne önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Yapay zeka kanser araştırmalarının çeşitli alanlarında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Günümüzde yapay zeka metotları hekimlere karar verme, yöneticilere daha etkili hizmet sunmak ve maliyetleri en aza indirme, sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltma ve hasta açısından doğruluğu yüksek hata oranı en az olan tedaviyi alma noktasında önemli ayrıcalıklar kazandırmaktadır. Bu derleme, iki kategoride değerlendirilebilir. Birincisi onkoloji alanında sık görülen hastalıklar ve günümüzde yapay zekanın onkoloji alanında kullanımı örneklerle desteklenmiştir. İkinci kategoride ise literatür özet tablosu içerisinde onkoloji alanında yapılan güncel 23 çalışma; yapay zeka yöntemleri açısından kategorilere ayrılmış ve doğruluk oranları sunulmuştur. Hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin yakın gelecekte kanser alanında büyük bir etkiye sahip olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, hekimlerin ve araştırmacıların sağlık hizmetlerindeki dijitalleşen yeni çağa ayak uydurmasının multidisipliner çalışma ve eğitim müfredatlarına yapay zeka eğitim kurslarını dahil etmeleri, yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile kişiselleştirilmiş tıp, tanı ve tedavi aşamasında zaman kazanılması, hata oranının azaltılması, hasta ve çalışan memnuniyet ile hem maliyet etkin hem de kaliteli hizmet sunumu açısından önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.