Sosyal Medyanın Turist Davranışları Üzerindeki Etkileri


Creative Commons License

Yaşar İ.

in: Turizm İşletmeciliği, Pazarlaması ve Ekonomisi, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.215-233, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gazi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.215-233
  • Editors: Dr. Şahin Karabulut, Editor

Abstract

Turizm sektörü, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve destinasyonlardaki sürdürülebilirliği arttırmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. İnsanlar bilinmeyen tarihi ve coğrafi bölgeleri dolaşarak izlenimlerini ve yorumlarını sosyal medya platformlarında paylaşmaktadırlar. Sosyal medyanın gelişimi kullanıcıların bilgi, ürün ve hizmetleri arama, değerlendirme, üretme, satın alma ve tüketme şekillerinde olduğu kadar turistlerin davranış modellerinde de değişiklikler meydana getirmiştir. Bu çalışmanın amacı sosyal medyanın turist davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmalar neticesinde sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin turistler üzerinde motivasyonel bir faktör olarak turistin karar verme sürecini etkilediği belirtilmiştir.