PRESIDENTIAL OFFICES AS AN EXAMPLE OF REGULATION OF ADMINISTRATIVE TRUSTEESHIP POWER BY PRESIDENTIAL DECREES


Ocak K.

Anayasa Yargısı, vol.36, no.1, pp.163-193, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Anayasa Yargısı
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-193

Abstract

Significant changes in the Constitution of the Republic of Turkey was made by Law No. 6771.Following the election of the Turkish Grand National Assembly and the Presidency on 24 June 2018, all of these amendments came into force upon the inauguration of the President. One of the most important innovations brought by the Constitutional amendment, which also allows the transition to a new government system, is the Presidential Decree. With the amendment made in the article 123 of the Constitution, it was possible to establish a public legal entity with the Presidential Decree. However, no amendment has been made to the Article 127 of the Constitution, which stipulates that administrative tutelage should be regulated by law. In this case, how to regulate the administrative tutelage relationship between the central administration and the public legal entities established by the Presidential Decree is a question to be answered. The Presidency Offices, established under the Presidential Decree No. 1, serve as a model for addressing the situation that emerged after the constitutional amendment as it has a public legal entity. In the Presidential Decree No. 1, inclusion of Presidential Offices in the Presidency Organization, whether the powers conferred on the President of the Republic are within the scope of administrative tutelage and finally, the compliance of these powers with the Presidential Decree are important topics of discussion.

6771 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda esaslı değişiklikler yapılmıştır. 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla bu değişikliklerin tamamı yürürlüğe girmiştir. Yeni bir hükümet sistemine geçişi de sağlayan Anayasa değişikliğinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri Cumhurbaşkanlığı Kararnameleridir. Anayasa’nın 123. maddesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kamu tüzel kişiliği kurulması mümkün hale gelmiştir. Ancak Anayasa’nın idari vesayetin kanunla düzenlenmesi gerektiğini öngören 127. maddesinde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kurulan kamu tüzel kişilerinin merkezi idare ile arasındaki idari vesayet ilişkisinin nasıl düzenleneceği cevaplanması gereken bir soru olmaktadır. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olduğu için Anayasa değişikliği sonrası ortaya çıkan durumun ele alınması açısından örnek teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içinde yer alması, Ofisler hakkında Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin idari vesayet kapsamında olup olmadığı ve son olarak bu yetkilerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesinin Anayasa’ya uygunluğu önemli tartışma konularıdır.