Türkiye’de Sağlık İnsan Gücü Politikalarının Analizi ve COVID-19 Pandemisinin Kritik Edilmesi


Alp F., Kantaş Yılmaz F.

The Journal of Academic Social Science, vol.10, no.127, pp.228-243, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 127
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.29228/asos.57793
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.228-243

Abstract

Sağlık insan gücü politikaları; insan gücü ile ilgili çalışmaları yürüten, koordine eden ve insan gücü arz ve ihtiyacını, görev dağılımlarının belirlenmesini içeren ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilen bir yapıdır. Türkiye’de sağlık politikalarına ayrılan kaynakların ve hayata geçirilen politikaların çoğunluğu sağlık insan gücünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda her çeşit sağlık hizmetini sunan sağlık insan gücü geleceği ve yarını planlayan sağlık hizmetleri için önemi büyüktür. COVID-19 sürecinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ülkemizin de dahil olduğu çoğu ülkelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve özel kuruluşlarda yer alan mevcut sağlık insan gücü tarafından, COVID-19 sürecinde hastalıkla baş etme ve vakaları en aza indirme noktasında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin halihazırda sağlık insan gücü politikalarını incelemek ve COVID-19 sürecinin kritik edilerek ileride yapılacak çalışmalara yol göstermektir.