Mikroalgal Biyodizel Üretiminde Bor Kullanımı Üzerine Bir Araştırma


Elibol Çakmak Z. (Executive), Çakmak T.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2018
  • End Date: March 2019

Project Abstract

Bor (B) bütün bitkisel organizmaların büyüme ve gelişimi için gerekli bir elementtir. Hatta

bitki, mantar, maya ve alg kültürlerinde büyüme ortamına ilave edilen ve sürekli

bulunması gereken tek yarı-metal B elementidir. Bu projede çeşitli borlu bileşiklerin (Borik

asit, Kolemanit ve Uleksit) bazı mikroalglerin büyümeleri ve biyodizel hammaddesi olarak

kullanılan triaçilgliserol (TAG) üretimleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bununla birlikte

büyümede en az baskılanma ile nötral lipid içeriğinde en fazla artışın kaydedildiği B

konsantrasyonlarını belirleyerek B elementinin ve borlu bileşiklerin mikroalglerin biyodizel

hammaddesi olarak kullanılan TAG içeriklerinin artırılmasında kullanılabilirliğinin

tanımlanması hedeflenmiştir