Düzce İli Sektörel SWOT Analizi


Polat S., Aktaş Polat S., Şamandar A.(Executive), Taşgit Y. E. , Ciritcioğlu H. H. , Tekbaş M., et al.

Technopark, 2016 - 2017

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: January 2017

Project Abstract

Çalışmada, Düzce’de faaliyet gösteren 6 ana sektör (Ağaç işleri ve orman ürünleri sektörü, Gıdaürünleri sektörü, İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü, Metal/makine ve otomotiv sektörü, Tekstilsektörü ve Diğer sektörler) detaylı olarak incelenmiştir. Çalışma, her bir sektörde uzman 2 ÖğretimElemanı tarafından toplam 14 kişilik bir çalışma grubu ile gerçekleştirilmiştir. Sektörleri temsil eden100 işletme üzerinde 190 soru bulunan anket çalışmaları uygulanmıştır. Bu anketler, her birişletmenin yönetim kademesindeki 1 kişi ve çalışan kademesindeki 2 kişi olmak üzere 3 kişi üzerineuygulanmıştır. Böylece her işletmenin farklı açılardan durumu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucundaanket sonuçları analiz edilmiş ve sektörlerin mevcut durumu, ihtiyaçları, güçlü yönleri ve zayıf yönleribelirlenmiştir.