Çoklu Zeka Kuramına Göre Okul Öncesi Dönemde Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Özel Tasarımlı alanların Oluşturulması


Karataş İ. H. (Executive) , Öksüz Gül F. , Arslan Çiftçi H., Deveci C. , Subaşı Yurtçu A. B.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2017

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2017
  • End Date: December 2017

Project Abstract

Okul Öncesi döneme yönelik ekstra program tasarlanarak sınıfların programlarda yer alan etkinliklerin uygulanmasına uygun hale getirilmesi.