Psikolojik İyi-Oluşun Çalışmaya Tutkunluk Ve İş Performansı Üzerindeki Etkisi Tekstil Sektöründe Bir Araştırma


ÇANKIR B. (Executive) , ŞAHİN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: August 2018