• Fazla Kilolu ve Obez Adolesanlarda Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin Geliştirilmesinde ASGE-FABES Programının Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma


Ardıç A.(Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2019