H_2^{m-1}(-1) Yarı-hiperbolik Uzayında Sonlu Tipten Yarı-hiperbolik Gauss Tasvirine Sahip Alt Manifoldlar


YEĞİN ŞEN R. (Executive) , DURSUN U.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: June 2017