Evlilikte Adalet Ölçeği EAÖ Türkçe formu Geçerlik ve güvenirlik çalışması


AKIN A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2018
  • End Date: July 2019