Kükürt açlığından kaynaklanan oksidatif stress Chlamydomonas reinhardtii mikroalginde biyodizel hammaddesi üretimini tetikliyor


ÇAKMAK T. (Executive), ELİBOL ÇAKMAK Z.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: January 2018