S Okul


Fatih Kaymakamlığı T.(Executive), Sevimli E.

Project Supported by Other Official Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: December 2021
  • End Date: December 2022

Project Abstract

S Okul projesi, 10-15 yaş grubundaki öğrencilerin okul terkine neden olabilecek olası durumları tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak üzere kamu, sivil toplum kuruluşları ve akademiden sekiz kurum ve kuruluşun paydaş olarak rol aldığı bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu kapsamda öğrencilerin okula devamsızlık nedenleri ile okula ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin araştırılması ve yüksekokul terki riskne sahip olan öğrencilerin belirlenerek akademik-sosyal danışmanlık uygulamalarının bu öğrenciler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çoklu yöntem yaklaşımı ile anekt ve görüşme verileri üzerinden verilere ulaşılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını yüksek devamsızlığa sahip 93 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden odak grup olarak seçilen 30’u öğrenci ile akademik-sosyal faaliyetler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, sosyal hizmetler alanındaki mevcut saha tarama formalarının geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. Nicel bulgular okula devamsızlık nedenleri arasından ailevi nedenler ve kişisel nedenlerin daha fazla öne çıktığını göstermiştir. Nitel bulgular, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönelendirilerek desteklenmesinin önemli olduğunu göstermiştir. Ayrıca devamsızlık sorunlarının genellikle aile ve sosyo-ekonomik nedenlerden kaynaklandığı tespit edildiğinden, aile içi iletişim eğitimlerinin yapılması, okula devamı destekleyecek sosyo-ekonomik desteklerin verilmesinin ve kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi önerilmiştir.