Lösemi Hücre Hatlarında glukoz kısıtlamasında STAT3 gen ekspresyonlarının araştırılması


Creative Commons License

ÇEKMEN M. B. (Executive), YÜCEL B., Altundağ S., ADA S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: March 2020