Bilişim Sistemleri Kapasitesinin Firma Performansına Etkisi


AYDINER A. S. (Executive), TATOĞLU E., BAYRAKTAR E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: December 2017