Dil İlişkileri Bağlamında Türkçenin Balkanlar ve Kafkaslardaki Etkisi (Gürcüce-Bulgarca)


KARASU A. (Executive)

TUBITAK Project, 2018 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: November 2018