Development of Maritime Machinery Operation Simulator System and Simulator Design Software


Genç İ. (Executive), Hocaoğlu M. F. , Gonca G.

TUBITAK Project, 2020 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: June 2022

Project Abstract

Gemi dairesi operasyon eğitimleri, simülatörlerle daha ucuz ve verimli sağlanabilmektedir. Bu şekilde, problemler modellenebilmekte ve çözümü etkin bir şekilde öğretilebilmektedir. Özellikle son 10-15 yılda dünyada hem askeri hem de sivil denizcilik eğitimi veren kurumlarda, ABD, Japonya, Rusya, Polonya ve Norveç gibi ülkelerde geliştirilen makine dairesi eğitim simülatörleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Türkiye'de uluslararası muadillerine rakip olabilecek yerli bir makine dairesi eğitim simülatörü ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi ülke ekonomisine, askeri gücüne ve denizcilik eğitimine büyük katkı sağlayacaktır. Askeri simülatörlerin daha da maliyetli olması yanı sıra stratejik olarak da yerli üretimin önemi açıktır. Üretilen yerli savaş gemilerinin eğitiminin de yerli simülatör ile sağlanması gizlilik açısından önemli olup, operasyonel başarının artırılması yoluyla yurt savunmasına ve cari açığın önlenmesi yönüyle de ekonomiye katkı sağlayacaktır.
Bu projede ticari ve askeri gemilere uygulanabilir, gemi makine dairesi ve yardımcı sistemlerinin simülasyonunu gerçekleştirebilecek yerli bir makine dairesi eğitim simülatörü ve her türlü geminin simülasyonunun yapılabilmesi için simülatör tasarım programı geliştirilecektir. Projede, makine ve sistem parametrelerinin dinamik sistem tasarımı ile değiştirilebilen esnek bir altyapısı oluşturulacak ve geliştirilen modüllerin farklı gemilerin farklı makine ve sistemlerine uygulanabilmesi sağlanacaktır.