MOĞOLİSTAN TÜRKOLOJİSİ PRESTİJ ESERİ PROJESİ


Albayrak F. (Executive)

Other Supported Projects, 2015 - 2016

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: April 2016

Project Abstract

Bu çalışmada Moğolistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalmış Eski Türk Dönemi Kültür varlıkları arasından günümüze dek üzerinde ayrıntılı çalışma yapılmamış yahut uluslararasında kapsamlı bir şekilde tanıtılmamış olanlar ile son dönem çalışmalarında elde edilenlerin ilk kez Türkiye Türkologlarıyla birlikte tüm dünyada bilim camiasına tanıtımı amaçlanmıştır. Proje ile birlikte söz konusu kültür varlıklarının bilimsel metotlarla uluslararası ölçütler bağlamında değerlendirilmesi, Moğolistan ve Türkiye Türkolojisinin işbirliği ile gerçekleştirilmiş nadir eserler dizisinde yer alması hedeflenmektedir. .Ayrıca günümüze dek yapılmış olan ilk ve tek proje olma özelliğine sahip TIKA’nın MOTAP Projesinin ardından uzun süre geçmiş olmasına rağmen devam ettirilememiş olması, bu çalışmaların daha da ileriye götürülmemiş olması Türkolojide önemli bir eksilik hatta zaman kaybı olarak değerlendirilmektedir. BU bağlamda değerlendirdiğimizde aradan geçen zamanı da dikkate aldığımızda Moğolistan’da her gün gerçekleştirilen yeni projelerle söz konusu kültür varlıklarının sayısının artmış olması ve mevcut olanların da son dönem teknolojilerinin kullanılarak daha ayrıntılı belgelendirilmelerinin yapılmış olması söz konusudur. Tüm bunların birlikte ele alınacağı, tarih coğrafya ve kültür odaklı bir şekilde değerlendirileceği Moğolistan-Türkiye işbirliğine dayalı güncel ve kapsamlı akademik bir çalışmayla hazırlanacak olan bu eserle canlandırılması elzemdir.