Küçük Enformasyon Uyduların Tümleştirilmiş Yönelme Belirleme Sistemleri, Yörüngede Sensor Kalibrasyonu, Uzun Süreli Güdüm Ve Arıza Toleranslı Yönelme Kontrolü Için Yöntemler Ve Algoritmalar Geliştirilmesi


TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2014
  • End Date: April 2016