Osteoporozlu hastalarda uygulanan uzun süreli manyetik alanın, kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin araştırılması ve biyokimyasal markırlardan bazı antiresorptif ajanlarla karşılaştırılması.


Daşdağ S. , Çelik M. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2002
  • End Date: June 2006