Osteoporozlu hastalarda uygulanan uzun süreli manyetik alanın, kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin araştırılması ve biyokimyasal markırlardan bazı antiresorptif ajanlarla karşılaştırılması.


Daşdağ S., Çelik M. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2002
  • End Date: June 2006