Deneysel Mandibula Osteotomi Modelinde 900 MHz-2100 MHz Frekanslı Elektromanyetik Alanların Kemik İyileşmesi üzerine Etkileri


Daşdağ S., Durgun M.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2013
  • End Date: June 2015