Islamcı Dergiler Projesi: 1980 Sonrası (3. Asama), Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç)


Sunar L. (Executive)

Culture and Tourism Ministry, 2017 - 2018

  • Project Type: Culture and Tourism Ministry
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: December 2018