Türkiye’de Yayıncılıgın Hafızası, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç)


Sunar L. (Executive)

Culture and Tourism Ministry, 2019 - 2020

  • Project Type: Culture and Tourism Ministry
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: December 2020