Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik ile Yaşantısal Kaçınma, Benlik ve Değer Odaklı Yaşantılar arasındaki İlişki


KARATEPE H. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: September 2019