Uluslararası Öğrencilerin Mesleki, Akademik ve Sosyal Gelişimi Projesi 2020


Bal F. (Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: December 2020

Project Abstract

Uluslararası Öğrencilerin Mesleki, Akademik ve Sosyal Gelişimi Projesi 2020

Projenin amacı uluslararası öğrenciler ile ülkemiz arasında her alanda kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olmak ve

bu öğrencilerin toplumumuz ve kültürümüz ile olan manevi bağlarının güçlendirilmesi, Türkiye Bursları

kapmasında ülkemizde eğitim görmekte olan öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel donanımlarının

güçlendirmesi, Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki eğitim süreçlerinde, ülkemize ve akademik ortama

intibaklarının sağlanması, Uluslararası öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında iletişimlerin güçlendirilmesi,

öğrencilerin öğrenim hayatlarında ve sosyal hayatta yaşadıkları sorunlarda destek olunmasıdır.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye ve akademik ortama uyumlarında zorluklar yaşadıkları

görülmektedir. Bunun başlıca nedeni Türkiye'deki eğitim hayatlarına hem akademik, hem sosyal hem de

rehberlik desteği sağlayacak programların olmamasıdır. Söz konusu öğrencilerin kendi ülkelerine

döndüklerinde ülkelerinin sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması ve üniversite eğitimi süresince tam

olarak edinilemeyen akademik tecrübe ve birikimin aktarılması gerekmektedir. Bu proje ile öğrencilere çok

çeşitli alanlarda akademik, kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenerek söz konusu eksikliklerin giderilmesi

sağlanacaktır.

 Proje kapsamında 30 farklı alanda lisans ve ihtisas düzeyinde eğitimler, sosyal faaliyetler

düzenlenmiştir. On hafta süren akademik eğitimlerin arkasından,  uygulama gezileri

ve tematik geziler gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında kültürel faaliyetler olarak; tez danışmanlığı, okuma

grupları oluşturulması, sinema günleri, Türkiye Söyleşileri, ülke toplantıları, geziler, kahvaltılar, rehberlik

hizmetleri gerçekleştirilmiştir.