Eğitim Dili Olarak İngilizce'nin Okuldan-İşe Geçişe, Kazanca ve Göçe Etkisi


Taşdemir M., Kılıçaslan Y.(Executive), Üçdoğruk Gürel Y., Başak Z.

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: July 2018

Project Abstract

Bu çalışmanın amacı, lisans eğitiminde eğitim dili olarak İngilizce?nin mezunların iş bulmasına, kazanca ve göçe etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konu Türkiye?de bu kapsamda daha önce araştırılmamıştır. Dahası, Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de bu konuda herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Çünkü bu ülkelerde anadil dışında bir dilde iktisat ve işletme lisans eğitimi yoktur. Bu yüzden, bu çalışmanın ürettiği bulguların literatüre katkısının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmada, mezunların iş bulma, ücret ve göç dinamiklerindeki farklılıkları birincil veri kullanarak inceliyoruz. Analizlerde kullanılan birincil verileri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ile Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir iktisat ve işletme bölümlerinden son 13 yılda (2005-2017) mezun olmuş 1325 birey ile yaptığımız anketler ile elde ettik. Bu aslında popülasyonun %15?ine tekabül ediyor. Bulgularımız şöyle özetlenebilir: Bulgularımız eğitim dili İngilizce olan bölümlerden mezun olanların ilk işlerini Türkçe bölümlerden mezun olanlara göre ortalama olarak üç ay önce bulduklarını göstermektedir. Ortalaması 3?ten yüksek olan mezunların ilk işlerini daha kısa bir zamanda bulma ihtimali ortalaması 2 ile 2,5 arasında olan mezunlardan daha yüksektir. Üniversite eğitimleri sırasında çalışan ya da staj yapan bireylerin mezuniyet sonrası istihdam edilme ihtimalleri çok daha yüksektir. İngilizce bölüm mezunlarının maaşının, eğitim dilinin Türkçe olduğu bölümlerden mezun olanların maaşından %40 daha fazla olduğunu bulunmuştur. Bu maaş farkı birey-spesifik özellikler dikkate alındığında %20?ye düşmektedir. Son olarak, bu çalışmada, lisans eğitimini İngilizce olarak alan mezunların göç etme eğilimleri anlamlı bir şekilde daha yüksek bulunmuştur.