XI. ve XIII. Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fiziksel Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama [Models of Physical Theories between Eleventh and Thirteenth Centuries Islamic Thought: Method, Theory and Application] / Süreklilikçi ve Parçacıkçı Modellerin Metafizik Fenomenlere Yansıması


Güdekli H. N. (Executive), Altaş E. , Arıcı M.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: February 2023