Deneysel Siyatik Sinir Modelinde 900 MHz- 1800 MHz ve 2100 MHz Frekanslı Elektromanyetik Alanların Siyatik Sinir İyileşmesi üzerine Etkileri


Daşdağ S., Selçuk C. T. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: December 2015