Kanserin İndosiyanin Yeşili Fotodinamik Terapisine Yardımcı Nanoparçacık Geliştirilmesi


Gülsoy M.(Yürütücü), Güney M.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2016
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2019

Proje Özeti

 Fotodinamik terapi (FDT), fotosensitizan ve ortamdaki oksijenin uygun dalgaboyunda ışık ile uyarılması sonucu oluşan oluşan fotokimyasal reaksiyonlar aracılığıyla istenmeyen hücrelerin öldürülmesine dayanan bir uygulamadır. Kanser tedavisinde fotodinamik terapi; asgari girişimsel olması, kanser hücrelerini hedeflerken sağlıklı hücrelere zarar vermemesi ve geleneksel yöntemlerin aksine sınırlama olmaksızın tekrar edilebilmesi sebebiyle avantajlıdır. Indosiyanin yeşili (ISY), tıbbi teşhis amaçlı kullanımı çok yaygın, toksisitesi çok düşük olan bir anyonik trikarbosiyanin boyasıdır. FDT uygulamaları için ISY kullanımı, çok yaygın olmamakla birlikte, literatürde bulunmaktadır. Bu uygulamaların başarısını düşüren en büyük etken ISY’nin su içerisinde çözünürlüğünün az ve sulu eriyiklerinin kararsız olması, ve plazma proteinleriyle kuvvetli bağlar oluşturma eğilimidir. Bu dezavantajların üstesinden gelmek amacı ile ISY’nin altın ve polimerik nanoparçacıklar yardımı ile taşınması incelenecektir. Nanoparçacık temelli ilaç taşıyıcılar ilaçların çözünürlüğünü, kararlılıklarını ve etkilerini arttırmak amacı ile pek çok ilaç için kullanılmaktadır. Bu çalışmada ISY yüklü altın nanoparçacıklar ilk defa prostat ve kolon kanseri üzerinde denenecek ve ISY yüklü polilaktik asit nanoparçacıklar ilk defa sentezlenecektir.