Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aerobik Kapasite ile Okul Başarısı ve Bilişsel Performans Arasındaki İlişki


ANKARALI S. (Yürütücü) , Bayramlar Z., ÖZTÜRK G. , ANKARALI H.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 2017
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2019