Negotiating Empire in the Desert: the Ottomans and the Arab Bedouin


Çiçek M. (Yürütücü)

Newton Programı Destekli Proje, 2016 - 2018

  • Proje Türü: Newton Programı Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2018