GLIAL TÜMÖRLÜ HASTALARDA MGMT PTEN RASSF1A VE SOCS3 GEN MODIFIKASYONLARININ ARAŞTIRILMASI


DEMİRCAN B. (Yürütücü) , ŞENOL S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2016
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2019