Türkiye'de Ücret Eğrisi: Hanehalkı İşgücü Araştırmasından Yeni Kanıtlar


KAYA H. (Yürütücü) , SELÇUK Ö.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ağustos 2019
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2019