Geçiş Bölgesindeki Bazı Çift-Çift Çekirdeklerin Elektromanyetik Geçişlerinin Çokkutupluluklarının İncelenmesi


TÜRKAN M. N. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2007 - 2010

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2007
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2010