Czernik 19, King 17, Lynga 14 ve NGC 6613 Açık Yıldız Kümelerinin Fotometrik Gözlemlerinin Yapılması


güneş O. (Yürütücü)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2015 - Devam Ediyor

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2015
  • Bitiş Tarihi: Devam Ediyor