Non Steroidal Anti İnflamatuvar İlaçların Kardiyovasküler Toksisitelerinin, Nano Formülasyon Üretimi İle Azaltılmasının İn Vivo İncelenmes


Ankaralı H. , Büyük,Kozanoğlu A. Ş. S. (Yürütücü), Koçyiğit A., Bahadori F.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2017

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Mart 2017
  • Bitiş Tarihi: Ekim 2017