Education Information

Education Information

  • 2006 - 2013 Doctorate

    Bursa Uludağ University, Graduate School Of Socıal Scıences, Felsefe Anabilim Dalı, Turkey

  • 2003 - 2006 Postgraduate

    Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, Turkey

  • 1999 - 2003 Undergraduate

    Istanbul University, Faculty Of Literature, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey