Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi /Felsefe, Felsefe

 • 2013 - 2015 Öğretim Görevlisi Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi /Felsefe, Felsefe

 • 2007 - 2013 Öğretim Görevlisi

  Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi /Felsefe, Felsefe

 • 2006 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi /Felsefe, Felsefe

 • 2006 - 2006 Diğer

  Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi /Felsefe, Felsefe

 • 2005 - 2006 Diğer

  Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi /Felsefe, Felsefe

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2019 Erasmus Koordinatörü

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

 • 2016 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe, Felsefe

Verdiği Dersler

 • Doktora ilkçağ felsefesi okumaları : Platon, Aristoteles

 • Lisans Felsefi Eski Yunanca Gramer I

 • Lisans Bitirme Çalışması II

 • Lisans Yunan Felsefesi Tarihi II

 • Lisans Eski Yunanca Grameri IV

 • Lisans Yunan Felsefesi Tarihi I

 • Lisans Eski Yunanca Grameri II

 • Lisans Eski Yunanca Grameri VI

 • Lisans Felsefi Eski Yunanca Gramer III

 • Yüksek Lisans Bilgi Felsefesi Okumaları

 • Yüksek Lisans Platon İncelemeleri

 • Lisans Yunan Felsefesi Tarihi II

 • Lisans Felsefi Eski Yunanca Grameri III

 • Lisans Felsefi Eski Yunanca Grameri I

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA IV

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA VI

 • Lisans YUNAN FELSEFESİ TARİHİ I

 • Lisans Felsefi Eski Yunanca Grameri V

 • Lisans BİTİRME ÇALIŞMASI II

 • Lisans Bitirme Çalışması I

 • Yüksek Lisans BİLGİ FELSEFESİ OKUMALARI

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA II

 • Yüksek Lisans PLATON İNCELEMELERİ

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA IV

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA II

 • Lisans BİTİRME ÇALIŞMASI I

 • Lisans YUNAN FELSEFESİ TARİHİ I

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA I

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA III

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA V

 • Lisans BİTİRME ÇALIŞMASI II

 • Lisans YUNAN FELSEFESİ TARİHİ II

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA VI

 • Lisans BİTİRME ÇALIŞMASI I

 • Doktora İLKAĞ FELSEFESİ OKUMALAR : PLATON - ARİSTOTELES

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA III

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA I

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA V

 • Lisans YUNAN FELSEFESİ TARİHİ II

 • Doktora İLKÇAĞ FELSEFE OKUMALARI: PLATON - ARİSTOTELES

 • Lisans FELSEFE TARİHİ (SOSYOLOJİ BÖL) I. ÖĞRETİM

 • Lisans FELSEFE TARİHİ (SOSYOLOJİ BÖL) II. ÖĞRETİM

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA III

 • Lisans STOACILAR

 • Lisans FELSEFİ ESKİ YUNANCA I

 • Lisans ORTAÇAĞ VE RÖNESANS'TA FELSEFE

 • Lisans ESKİ YUNANCA II

 • Lisans MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK (FEN FAK.) II. ÖĞRETİM

 • Lisans ESKİ YUNANCA I

 • Lisans ANTİKÇAĞDA FELSEFE

 • Lisans PLATON

 • Lisans MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK (FEN FAK.) I. ÖĞRETİM

 • Lisans FELSEFE (FEN FAK. )