Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Removal of chromate from wastewater using amine-based-surfactant-modified clinoptilolite

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.13, ss.1277-1288, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bakteri ve İnsana Ait Ribozomal Komplekslerde Ribozomal Çıkış Tüneli-Peptidil Transferaz Merkezi Arasındaki Allosterik Etkileşimin İncelenmesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisansüstü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan 2019, ss.1

Coarse-Grained Approaches to Analyze Ribosomal Complexes Dynamics: ENM and RedMD

International conference on applied mathematics, modeling and Life Sciences, İstanbul, Türkiye, 03 Ekim 2018, ss.100

Investigating functional dynamics and allostery at macrolide binding regions on T. thermophilus ribosome

22nd EuroQSAR: 22nd European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Atina, Yunanistan, 16 Eylül 2018, ss.100

Comparing Dynamical Behaviors of Bacterial and Human Ribosomal Complexes in Coarse-Grained Scale

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.175

Bakteriyel ribozomda işlevsel merkezler arasındaki allosterik sinyalleşme yollarının incelenmesi

12. Ulusal Kimya Mühendisligi Kongresi, İzmir, Ağustos 2016, İzmir, Türkiye, 23 Ağustos 2016, ss.1