Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Biyoenformatik

  • Biyohesaplama

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Kimyasal Teknolojiler

  • Çevre Teknolojileri

  • Mühendislik ve Teknoloji